14. Pera Piyano Festivali Sanatçı Listesi:


Dmitry LYUDKOV

Prof. Eser BİLGEMAN ŞAKİR

Prof. Evgeny RJANOV

Yrd. Doç. Ferit ADIGÜZELZADE

Prof. Metin ÜLKÜ̈

Samir MİRZAYEV

Prof. Tamara PODDUBNAYA

Prof. Tomislav BAYNOV

Nazile ADIGÜZELZADE

Doç. Sevil ULUCAN WEINSTEIN

Doç. Beste TIKNAZ MODİRİ

Doç. Tolga Zafer ÖZDEMİR