14. Pera Piyano Festivali Sanatçı Listesi:


,

Dr. Adilia ALİYEVA

Prof. Tamara PODDUBNAYA

Prof. Metin ÜLKÜ̈

Prof. Eser BİLGEMAN ŞAKİR

Prof. Evgeny RJANOV

Doç. Beste TIKNAZ MODİRİ

Doç. Sevil ULUCAN WEINSTEIN

Dr. Efgan Zeki SALEH

Samir MİRZAYEV

İrakli CHUMBURİDZE