Pera 8. Uluslararası Pera Müzik Festivali :


8. Uluslararası Pera Müzik Festivali’ne başvuruda bulunmak için, ilgili etkinliklerle ilgiliaşağıdaki şartname ve başvuru formlarını bilgisayarınıza indirmeniz, doğru bir şekildeokuyup, doldurup, şartnamelerde belirtilen diğer belgelerle birlikte Pera GüzelSanatlar Lisesi’ne elden veya posta aracılığıyla ulaştırmanız gerekmektedir.BAŞVURU FORMLARI


Başvuru FormuPDF Dosyası indirWord Dosyası indir
Genç Solistler Serisi Şartnamesi ve Başvuru Formu
Müzik Festivali Şartnamesi ve Başvuru Formu